by jobrobinson

Kayumangging Damdamin

Muli inihatid ako ng aking damdaming aba sa kalawakan. Nasaan ka na? Dinudurog ang aking puso kapag umuukilkil sa aking balintataw ang ating nakaraan.

Sana, ikaw ay ganun din. Naaalala mo pa ba ang panahong ako at ikaw lamang ang mundo natin? Ito iyong panahong milya pa ang layo ng iyong pangarap, hindi mo pa natitikman ang pagkabigo, ang hirap at pagtitiis sa bawat hakbang ng araw na inilalagi mo sa mundong ito. Aking pinananabikan ang iyong pagbabalik. Ako na labis na umiibig, labis ang saya sa bawat tagumpay mo, at halos ikapanaw ng aking damdamin kapag ika’y nabibigo. Sa pagkadapa mo’y taimtim akong umuusal ng panalangin na, babangon ka. Hihintayin pa rin kita kahit na sa iyong pagbabalik ay pamamaalam na ng  pangarap ang iyong isasalubong na yakap.

 

 

Anak, ito lamang ang aking hiling, huwag mong hayaang lumamig ang nag-aalab mong pag-ibig, upang sa gayo’y manahin ito…

View original post 175 more words

Advertisements