Transvestites Sa Ms. Universe, Ang Rebolusyon Ni Donald Trump

by jobrobinson

Mga transvestites sa Miss Universe, sang-ayon ka ba?

Nung lumabas ang balitang ito, marami ang na sorpresa. Ayaw nila. May mga natuwa din, gusto nila. Para sa akin, ito ay usaping hindi base sa kung sino ang may ayaw at sino ang may gusto. Para sa akin, ang usaping ito ay isang paalala na lahat ng tao ay may sari-sariling rebolusyon. Ngunit hindi ibig sabihin ay tama lahat.

Ang Rebolusyon Ni Donald Trump

Kung iisipin mo, bakit kaya biglang naisip ni Donald Trump na ipasali ang mga transvestites sa Miss Universe? Maraming posibleng dahilan.

  • Pwedeng pinprotektaan niya ang imahe niya sa publiko lalo na’t ang dami niyang hawak na negosyo. Malaki na ang kabuuan ng mga ‘gay people’ sa ekonomiya kaya pwedeng ang isang bagay na makakaapekto sa kanila ay biglang makaapekto sa mga negosyo niya. Kumbaga PR lang yan.
  • Pwedeng politikal. Na siya lamang ang pinauna ni Obama para maisulong ang tinatawag na ‘gay marriage’ na sadyang pinag-uusapan ngayon.
  • Pwedeng trip lang din ni Trump. Walang basagan ng trip daw eh, sa kung paano nalang tumigil ang trumpo.

Kung anuman ang dahilan, tayo ngayon ay nahaharap sa isang katotohanan. Ang katotohanang lahat tayo ay kasali sa isang rebolusyon. Ngunit, subalit, datapwat, isipin natin na may iba ibang rebolusyon.

Tama ba ang rebolusyong sinimulan ni Trump? Ang sagot ay depende sayong pipiliing rebolusyon. Kasama ka ba sa kanya?

Para sa akin, ang manindigan sa piniling rebolusyon ay isang bahagi lamang ng buong bagay. Ang bubuo nito ay sa kung tama ba ang rebolusyong iyong tinahak. Ano ba ang tama?

Mga kaibigan, ako, pipiliin ko ang tama.

Ang piliin ang tamang rebolusyon… Ito ang rebolusyon.

Advertisements